• Inschrijven voor de Mini's

    Let op: Als je je wilt inschrijven voor de mini's dien je bij inschrijving ten minste 5 jaar oud te zijn.

  • Inschrijving Jeugdleden

  • Wil je je inschrijven als lid van Nieuw Woensel, klik dan op onderstaande knop.

  • Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

    Privacy & Veiligheid

    De bescherming van uw persoonsgegevens is voor vv Nieuw Woensel van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.