• Beste leden, ouders, trainers, leiders en andere vrijwilligers.

  Vanaf woensdag 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar onder begeleiding weer samen trainen in de buitenlucht. Deze versoepeling is afgelopen dinsdag aangekondigd door onze Minister-President.

  Diezelfde avond zijn we als bestuur aan de slag gegaan met de uitwerking van deze (nieuwe) maatregel. Ook hebben wij voorbereidingen getroffen om de versoepeling van de ‘lock down’ op een veilige manier mogelijk te maken. Hierbij hebben we (ook) de hulp van onze coördinatoren ingeschakeld.

  In dit nieuwsbericht geven we uitleg over de organisatie van de activiteiten ingaande 29 april, verantwoordelijkheden, richtlijnen en protocollen en de handhaving hiervan. Alles in het belang van veilig sporten zonder gezondheidsrisico’s.

  De verantwoordelijkheid ligt in handen van het bestuur van Nieuw Woensel in directe samenspraak en overleg met de gemeente. Let wel, de gemeente als ‘lokaal gezag’ kan en moet als zij daar aanleiding toe ziet, bestuurlijk handhaven. Hiertoe is zij bevoegd vanuit de geldende noodverordening. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig zal zijn en wij (Nieuw Woensel) ons strikt houden aan de voorschriften en aanwijzingen van zowel het bevoegde gezag en/of staffunctionarissen van Nieuw Woensel! In deze verwijzen wij ook naar onze eigen statuten, reglementen en gedragscode die onverkort van kracht blijft.

  We hebben algemene veiligheids- en hygiëneregels opgesteld voor bestuursleden, trainers – begeleiders – vrijwilligers, sporters en ouders/verzorgers. Wij verzoeken iedereen deze richtlijnen goed door te lezen én de eigen kinderen vooraf goed te instrueren voordat we ze naar het sportpark komen. Let wel, dit is in het belang van ons allemaal!

  Omdat onze buren Unitas, alleen beschikking heeft over een kunstgras veld hebben wij in het bestuur besloten om Unitas ook op onze velden te laten trainen (geen 1 veld?)  waar dat mogelijk is. We zijn per slot van rekening goede buren. Uitgangspunt is dat we proberen iedereen in de gelegenheid te stellen (m.u.v. de senioren) om weer lekker te kunnen trainen. In deze zijn we echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid en/of goodwill van trainers/leiders. Voor sommige elftallen is dit (nog) niet gelukt of is er geen animo. Bij eventuele verandering hierin kan er via het bestuur iets worden geregeld. Het is echter niet de bedoeling om hier zelf initiatieven in te gaan nemen. Graag via het bestuur regelen.

  De trainingsmomenten kunnen afwijken. Wij hebben geprobeerd een zo goed mogelijk schema in elkaar te zetten zodat iedereen die wil trainen kan gaan trainen. De trainingen van de verschillende teams zijn 15 minuten uit elkaar gezet zodat iedereen van het veld en terrein is voordat de nieuwe groep wordt toegelaten.

  Zoals eerder aangegeven verzoeken wij alle betrokken zowel de algemene veiligheid- en hygiëneregels goed door te lezen als ook de specifieke informatie voor de diverse doelgroepen. Onderstaand een overzicht met een link naar het betreffende document.

   

  Omschrijving

  Voor wie bedoeld

  Link

  Maatregelen tegen corona

  Iedereen

   Maatregelen tegen corona

  Veiligheid- en hygiëneregels

  Iedereen

   Veiligheid- en Hygiëneregels

  Maatregelen 1

  Trainers, begeleiders, vrijw.

   Trainers, begeleiders & vrijwilligers

  Maatregelen 2

  Sporters

   Sporters

  Maatregelen 3

  Ouders en verzorgers

   Ouders & verzorgers

  Indeling/trainingsschema

  Sporters, trainers, ouders

   Indelings / Trainingsschema

   

  Hieronder een samenvatting van de belangrijkste richtlijnen en afspraken. Lees wel alle documenten goed door die op jou/jullie van toepassing zijn.

  v  Ingangsdatum versoepeling woensdag 29 april (niet eerder). Versoepeling alleen van toepassing op onze jeugdspelers t/m 18 jaar. Senioren dus (nog) niet!

  v  Lees de richtlijnen goed door en volg de aanwijzingen van de Rijksoverheid en het RIVM t.a.v. hygiëne en veiligheid goed op!

  v  Als je klachten hebt: BLIJF THUIS!

  v  Voordat je naar het sportpark/Nieuw Woensel komt: grondig handen wassen met water en zeep (20 seconden) en voordat je vertrek nog een keer naar het toilet (kleedkamers en kantine zijn gesloten).

  v  Jeugdspelers t/m 12 jaar geen 1,5 meter afstand beperking, spelers 13 t/m 18 jaar wel.

  v  Spelers zijn alleen welkom op het sportpark als zij staan ingedeeld voor een activiteit/training. Anders absoluut niet!

  v  Van ouders/verzorgers verwachten we dat ze hun kinderen vooraf goed instrueren en indien nodig dit vaker herhalen.

  v  Ouders/verzorgers mogen absoluut niet op het sportpark komen! Zij zetten hun kind(eren) af bij het sportpark (en halen ze daar weer op) voor zover ze niet op eigen gelegenheid kunnen/mogen komen. Voor ouders/verzorgers (en anderen) gelden uiteraard ook de 1,5 meter afstand regels.

  v  Volg alle instructies op van vrijwilligers van Nieuw Woensel zoals bestuursleden, coördinatoren, trainers/leiders en/of handhavers). Zij zijn volledig bevoegd om – daar waar nodig – in te grijpen.

  v  Kijk regelmatig op de website van Nieuw Woensel (www.nieuw-woensel.nl) voor eventuele updates, doorgevoerde wijzigingen. Dus ook voordat je naar de training gaat, mocht er tussentijds iets gewijzigd zijn. Dit, om teleurstellingen te voorkomen. Let op: dit is een kleine moeite en je eigen verantwoordelijkheid!