• Opzeggen

  Opzeggen van het lidmaatschap van VV Nieuw Woensel aan het einde van het seizoen.
  Voordat het besluit wordt genomen om het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen, zijn een paar zaken van belang.
   
  Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email.
  Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap voor 31 mei van het seizoen op te zeggen. Opzeggen dient altijd per brief of e-mail (dus altijd schriftelijk!) bij de ledenadministratie te worden gemeld. Opzeggen bij trainers, leiders, barmedewerkers of andere vrijwilligers wordt niet geaccepteerd of als zodanig verwerkt.
   
  Dus stuur uw brief naar de ledenadministratie:
   
  vv Nieuw Woensel
  t.a.v. Ledenadministratie
  Siciliëpad 9
  5632 TX Eindhoven
   
  Of per e-mail naar: Secretaris@nieuw-woensel.nl
   
  Voor een goede verwerking vermeld in uw brief of e-mail:
   
  Naam, adres, postcode en woonplaats, de geboortedatum van het opzeggende lid en de datum waarop de opzegging van kracht wordt.
   
  Tussentijds opzeggen en waarom betalen voor het hele seizoen?
  In de eerste plaats is dit uiteraard voor de continuïteit binnen een team van belang. Want als een speler zonder een goede reden zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in problemen komen en dat kan natuurlijk niet! Daarom betaal je contributie voor een heel seizoen zonder recht op kwijtschelding van deze verplichting bij tussentijds opzeggen.
   
  Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten gebaseerd op het aantal leden gemaakt.
   
  Denk verder aan de inschrijvingskosten van teams, de doorbelasting en van kosten door de KNVB of het bestellen van spelmaterialen.
   
  Zijn er geen uitzonderingen mogelijk?
  Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure die verder voetballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt.