• Privacy Statement

  Voetbalvereniging Nieuw Woensel neemt privacy serieus. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt als u ons uw persoonsgegevens verstrekt. We zullen uw persoonsgegevens altijd op een manier gebruiken die het vertrouwen waard is en alleen gebruiken om de doelstellingen van voetbalvereniging Nieuw Woensel te behalen.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Vv Nieuw Woensel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •    Voor- en achternaam
  •    Geslacht
  •    Geboortedatum
  •    Geboorteplaats
  •    Adresgegevens
  •    Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  •    E-mailadres
  •    Pasfoto (voor aanmaken spelerspas)
  •    IBAN

  Website

  U kunt de website van Voetbalvereniging Nieuw Woensel bezoeken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Wij houden geen gegevens bij wanneer u onze website bezoekt.

  Links naar andere websites

  Onze website kan links bevatten naar andere websites. We hebben geen invloed op de naleving of niet-naleving door de beheerders van deze websites als het gaat om de voorzieningen op het gebied van gegevensbescherming.

  Ledenadministratie

  Wij gebruiken uw gegevens enkel om als voetbalclub te kunnen functioneren. Om dit te kunnen doen zullen wij uw gegevens vastleggen in onze ledenadministratie. Wij hebben deze gegevens nodig om een teamindeling te kunnen maken, voor facturatie en ter registratie bij de KNVB. De ledenadministratie wordt door ons gedaan in Sportlink. Sportlink heeft zelf maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen.

  Foto en Video

  Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van vv Nieuw Woensel terechtkomen. Bij het plaatsen op de website wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de TV schermen die in de kantine van vv Nieuw Woensel zijn geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar secretaris@nieuw-woensel.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video. Vv Nieuw Woensel heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op andere kanalen dan die door vv Nieuw Woensel zelf worden beheerd. Indien je van mening bent dat vv Nieuw Woensel hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met vv Nieuw Woensel via secretaris@nieuw-woensel.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Vv Nieuw Woensel zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op Social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft de vereniging geen verantwoordelijkheid, tenzij door vv Nieuw Woensel zelf geplaatst.

  Doorgegeven van gegevens aan derden

  Vv Nieuw Woensel verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijving als lid van vv Nieuw Woensel naar een andere vereniging te realiseren. Daarnaast zullen wij uw gegevens verstrekken aan de KNVB. Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken aan een commerciële partij.

  Sportlink, vv Nieuw Woensel en Privacy

  Sportlink verwerkt jouw gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of V.V. Nieuw Woensel waarbij je je hebt aangemeld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes.

  Privacy niveaus binnen Sportlink

  Een privacy niveau is persoonlijk. Het privacy niveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een eigen persoonlijk privacy niveau. Personen die gebruik maken van de Voetbal.nl app of de KNVB Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit 3 niveaus: Afgeschermd, Normaal en Beperkt.
  •    Afgeschermd. Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren worden zijn beschikbaar voor de gebruiker.
  •    Normaal. Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan anderen.
  •    Beperkt. Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.

  Bewaren van gegevens

  Vv Nieuw Woensel zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar.

  Uw rechten inzake gegevensbescherming

  U heeft het recht om van vv Nieuw Woensel informatie te krijgen over de persoonsgegevens die worden verwerkt door vv Nieuw Woensel en toegang tot deze persoonsgegevens. U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van een legitiem belang.

  Wijziging van het privacy beleid

  Vv Nieuw Woensel past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Vv Nieuw Woensel raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

  Beveiliging

  Vv Nieuw Woensel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u zich richten tot  secretaris@Nieuw-Woensel.nl.