• Sponsoring

  Nieuw Woensel krijgt al het benodigde geld om alles te organiseren voor de voetballers vanuit drie belangrijke bronnen. De contributie (die we zo laag mogelijk proberen te houden). De verkopen (kantine en webshop). En inkomsten uit sponsoring (waar we een langdurige band mee willen onderhouden).

  Voor dit laatste, sponsoring, hebben wij een sponsor commissie opgericht met als doel om een hechte gebonden groep van sponsoren aan Nieuw Woensel te binden ter ondersteuning van onze verenigingsdoelen. Hiervoor betrekken wij onze sponsoren bij ons beleid en sportieve groei en geven wij onze sponsoren zichtbaarheid bij onze leden en komen er borden rond het veld te hangen en vermelden wij onze sponsoren op onze website.

  Om dit alles rondom sponsoring goed te regelen hebben we een aantal spelregels afgesproken. Deze zijn nodig om de belangen van onze sponsoren en van de club zo goed mogelijk te waarborgen. Bijvoorbeeld, als wij als vereniging afspraken gemaakt hebben met een bepaalde sponsor dan kan het niet zijn dat er iemand in de vereniging met een concurrent van deze sponsor iets kan afspreken voor een team van de vereniging.

  Daarom spreken wij de volgende spelregels rondom sponsoring af:

  1. Alle sponsor aanvragen worden vooraf aan de sponsorcommissie voorgelegd ter beoordeling op geschiktheid.
  2. Het bestuur geeft uiteindelijk het accoord of het sponsorgeld ook door de club aangenomen wordt. Pas daarna kan de onderhandeling met de sponsor starten.
  3. In de onderhandelingsfase met de sponsor is ten allen tijde iemand van de sponsor commissie betrokken.
  4. Vanaf 1 september 2020, het begin van het nieuwe voetbalseizoen, zullen alle sponsorafspraken inwerk treden. Alle  (financiële) afspraken / contracten zijn alleen rechtsgeldig als deze zijn ondertekend door twee gerechtigde ondertekenaars van het bestuur.

  Zonder deze twee handtekeningen, zijn gemaakte afspraken / contracten niet rechtsgeldig. Hiermee willen wij onduidelijkheden en klachten achteraf voor u en voor ons voorkomen.  Wijzigingen gaan altijd in samenspraak met de sponsor.

  Dit betekent dat indien een lid van Nieuw Woensel, een team of een ouder een sponsor heeft gevonden hij/zij dit eerst meldt bij de sponsor commissie en wacht op het accoord van het bestuur, voordat er verdere stappen ondernomen worden.

  Als jullie na het lezen van dit stukje nog vragen hebben dan kunnen jullie je richten tot de sponsor commissie van Nieuw Woensel.

  Email: Sponsoring@Nieuw-Woensel.nl