• Voor sporters

  • Ø Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38⁰C);
  • Ø blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38⁰C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Ø blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Ø meld je tijdig aan voor de sportactiviteit bij je trainer/leider en volg de afspraken van de club, zodat we rekening kunnen houden met de toestroom;
  • Ø kom alleen naar het sportpark wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat. Hier wordt streng op toegezien;
  • Ø kom in sportkleding naar het sportpark. De kleedkamers en kantine zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
  • Ø kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar het sportpark en wacht op aanvang op de door ons aangewezen plek;
  • Ø volg altijd de aanwijzingen op van de club (bestuur, coördinatoren, trainers, leiders en/of handhavers);
  • Ø sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit het eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
  • Ø gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet;
  • Ø trainers of leiders halen de materialen op bij de materiaalman en brengen deze ook terug. Er mogen geen materialen worden doorgegeven;
  • Ø in het materiaalhok zijn speciale voorzieningen getroffen ter bescherming van onze materiaalman. Er is gezorgd voor voldoende desinfectanten;
  • Ø het is niet toegestaan voor anderen het materiaalhok te betreden;
  • Ø neem je eigen bidon mee om uit te drinken;
  • Ø verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie en ga direct naar huis;
  • Ø blijf niet bij de ingang en/of rondom het sportpark hangen.